Information till banläggare inför kartutskrifter

Under banläggningsarbetet

Använd gärna Ocad vid banläggning, vi tar även emot filer från andra program typ: Condes och Purple-Pen.
Kart och banfil måste ha samma skala
Tänk på att lägga in varje klass var för sig i tabellen för klasser och koppla dessa till resp
bana. (dvs lägg banor inte enskilda klasser).
Ha skärmbilden i ritningsläge (Visa_Ritningsläge), då ser du på skärmen hur bantrycket
kommer att se ut i förhållande till kartbilden, dvs du ser vad du behöver klippa etc.
Vid utplacering av kontroller etc, så ha skärmbilden i högsta förstoring (x32), så alla objekt
blir perfekt centrerade.
Kör (Karta_optimera/reparera) vid flera tillfällen samt innan leverans till oss, så att banfilen
inte blir för stor eller är felaktig
Tänk på att inte ha klasser som ska ha olika skala på samma bannummer, om så är fallet så
duplicera banan till flera bannummer, så det bara en skalvariant per unikt bannummer.
Tänk på att våra maxformat för tryckbild är för A4 är 200×287 och för A3 287x410mm
Du behöver inte tänka på färgerna, dom fixar vi till

Vid leverans till oss

Kör optimera_reparera innan du skickar filerna
Skapa helst en banfil per resp skala/format.
Vi måste ha både banfil/er och kartfil/er, förstås i ocadformat (inte PDF eller Jpeg)
Tala om för oss hur utskrifterna ska se ut, t.ex:
-Ska det vara definition på kartan
-Vilka banor på resp skala och pappersformat
-Ska vi skriva ut ”per bana eller per klass”
-Vad ska det stå i ev definition; Bana xx eller Klassbeteckning
-Om inget annat meddelas så blir utförandet så som det ser ut i filen när vi får den från er.
När ni summerar antalen, ange kartor för resp bana (om vi ska skriva ut banor), vi vill inte
behöva sitta och summera själva.
Räkna inte med att kunna få ”kompleteringstryck” efter att efteranälan stängt, eftersom vi hela
tiden måste justera färgerna efter skrivarens ”dagsform” så måste vi ”börja om från början”
vid extra utskrifter. Visst kan vi oftast hinna med några felande ex på torsdag fredag, men inte
enstaka ex i varje klass/bana