LASERDATA

Ni som orienteringsklubb beställer laserdata från Lantmäteriet. Kartsam förädlar det sedan så det går att använda för oss vid kartritningen med våra handdatorer.

Till grundmaterialet gör vi:

  • Höjdkurvor
  • Bilder som behövs vid kartritningen

Kurvor      Intensitetsbild

Laserkurvor 0,5 m ekv             Lutningsbild