PLANERING

I en tid när antalet möjliga produktionsvägar fram till färdig karta blir allt fler, finns det mycket stora ekonomiska och tidsmässiga vinster att göra genom att optimera planeringsprocessen inför ett kartprojekt.

Vi inom Kartsam har stor erfarenhet och bred kunskap om alla moment som ingår i att genomföra ett kartprojekt genom vår mångåriga kartverksamhet och breda engagemang inom orienteringsrörelsen. Exempel på vad vi kan hjälpa till med i planeringsprocessen är bl.a.

  • Bedömning av tänkt kartområdes lämplighet inkl. eventuell terränginventering.
  • Översiktlig kostnadsberäkning.
  • Upprättande av tidplan.
  • Beställning av laserdata från Lantmäteriet.
  • Göra erforderligt grundmaterial.
  • Bedömning om ev. befintligt kartmaterials duglighet som grund för revidering.